Net Een Stap 

Anders

BegeleidingJeugd en Jong volwassenen


NESA Zorg vind goede begeleiding erg belangrijk. Daarom werkt NESA Zorg nauw samen met een SJK geregistreerde zorgverlener. Deze zorgverlener voorziet ons van advies binnen de begeleiding. 

Ook werken we samen met stichting MEE, Jeugdzorg, gemeentes en andere instanties. 


Begeleiding volwassenen 


NESA Zorg kan hier in de brede zin van het woord ondersteuning  in bieden.