Net Een Stap 

Anders

Palliatieve zorgBij palliatieve zorg:


– is niet de genezing van de patiënt het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, waardoor het ziekteverloop      mogelijk positief beïnvloed kan worden;
– is er aandacht voor lichamelijke én psychische klachten;
– is er emotionele ondersteuning voor de patiënt en zijn naasten om zo actief mogelijk te leven;
- is het onze taak om u naasten te ontlasten daar waar het nodig is.

Indien u gebruik wilt maken van deze zorgdienst , kunt u contact met ons opnemen. Vervolgens maken wij met u een afspraak voor een informatief gesprek en/of een intakegesprek.