Net Een Stap 

Anders


Alle zorginstellingen moeten zorg leveren die voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Ze moeten bijvoorbeeld het zorgplan met cliënten bespreken, medezeggenschap regelen en een klachtenregeling hebben. Dit staat in de Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringwet en de Wet langdurige zorg .


De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)controleert of nieuwe zorgaanbieders aan deze verplichtingen voldoen.

Zorginstellingen hebben een toelating nodig. Dit staat in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Met een WTZi-toelating mogen zij zorg aanbieden die wordt vergoed via de zorgverzekering of Wet langdurige zorg.


Datum toelating 17-01-2019 NESA Zorg

  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding