Bedrijfsplan


Doelgroepen


NESA Zorg zal zich breed inzetten voor doelgroepen, NESA Zorg heeft geen specifieke doelgroep. Vanuit NESA Zorg is er i.v.m.de veiligheid van Client en/of zorgverleners een * uitsluitcriteria opgesteldwaar wij ons ook strikt aan houden. NESA Zorg biedt zorg aan, kinderen en volwassenen. Dit doen we door middel van begeleiding, verzorging verpleging en Palliatieve zorg in te zetten.


Prestaties


NESA Zorg zal zich blijven ontwikkelen in kwaliteit van de geleverde en te leveren zorg. Daardoor zal NESA Zorg zichzelf en haar personeel geregeld laten scholen om kwaliteit te waarborgen. Daarnaast zijn er ook handleidingen en protocollen om in te zien binnen de organisatie. Ook in de beleidsdocumenten zal te lezen zijn welke visie NESA Zorg heeft in de organisatie.


Verwachte aantallen


Zoals eerder aangegeven wil NESA zorg de organisatie klein houden. Dat wil zeggen dat iedere cliëntde best mogelijke zorg krijgt die ze verdienen. Daarom heeft NESA Zorg een maximum van 15 cliënten als streven bepaald.


Welke ervaring met zorgverlening (welk domein, overeenkomsten etc.)


NESA Zorg zet zich nu al in voor jongeren met een beperking en ouderen die hulpbehoevend zijn. In de toekomst wil NESA Zorg zich ook inzetten voor welke zorg dan ook. Daarbij zal er gekeken worden welke zorg daarvoor nodig is en welke zorgverlener(s) daarbij verbonden zullen zijn. Wij leveren zorg voor PGB cliënten, ZVW/WLZ en particulierenzorg.


Personeel in loondienst / ZZP (omvang en opleidingsniveau)


NESA Zorg heeft zowel ZZP’er (zelfstandige zonder personeel) als personeel in dienst werken. NESA Zorg heeft gekwalificeerd personeel in dienst zij weten wat zorg en begeleiding inhoudt en weten wat te doen, met de juiste certificaten / diploma’s.


Uitsluit criteria*


Om te voorkomen dat aanmeldingen na een intake alsnog moeten worden afgewezen, hebben wij de volgende uitsluit criteria vastgesteld:


Cliënten met een indicatie voor zorg binnen het gedwongen kader.

Cliënten die suïcidaal gedrag vertonen

Cliënten met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding

Cliënten die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen

Cliënten die verbaal agressief zijn.

Cliënten die de hulp van NESA Zorg niet accepteren.

Stel hier uw vraag

 
 
 
 
 
 

* verplichte velden